Nejvyšší státní podpora je 3 000Kč za jeden rok, a to při připsání 20 000Kč ročně. Připsání může být pravidelným nebo nepravidelným vkládáním, jednorázovým vkladem a připsáním úroků. Je také nutno počítat s provozními poplatky.